Euro Stoxx 50 (STOXX50)

4,130.62 -76.52 (-1.82%)
Closed EUR Disclaimer

Euro Stoxx 50 Related Securities

Futures
Name
Month
Last
High
Low
Chg%
Chg
Time
Euro Stoxx 50 Jun 23 4,094.0 4,137.0 4,034.0 -1.28% -53.0
Euro Stoxx 50 Jun 23 4,094 4,137 4,034 -1.28% -53
Please try another search
ETFs
Name
Symbol
Last
Chg%
Chg
Time
SPDR Euro Stoxx 50 FEZ 42.76 -0.95% -0.41
SPDR Portfolio Europe SPEU 36.42 -0.52% -0.19
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR 0MQ4 43.02 +0.00% +0.00
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF-C USD AMC50U 110.56 +0.00% +0.00
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR CSX5 144.55 -2.02% -2.98
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C XESC 5,828.5 -2.18% -130.0
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C XSSX 690.00 +1.52% +10.30
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D XESX 3,774.2 -2.03% -78.5
HSBC EURO STOXX 50 UCITS H50E 3,800.0 -2.34% -91.0
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR ISISX5 155.51 -2.89% -4.64
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist EUE 3,695.5 -2.18% -82.5
iShares STOXX Europe 50 UCITS EUN 3,417.0 -1.23% -42.5
iShares EURO STOXX 50 UCITS 0MLJ 41.20 -1.67% -0.70
Lyxor UCITS Euro Stoxx 50 Dailly GB MSEX 16,324.0 +0.00% +0.0
Lyxor UCITS Euro Stoxx 50 Dailly US MSEU 195.89 -2.33% -4.66
Lyxor Euro Stoxx 50 DR C MSED 19,095.00 -1.95% -380.00
Source Euro Stoxx 50 TR A UCITS SX5S 8,556.0 -2.15% -188.0
UBS - EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis UB01 3,649.75 -1.73% -64.75
UBS - EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis UB00 42.16 0.00% 0.00
Amundi ETF Stoxx Europe 50 UCITS AE50 97.10 -0.62% -0.61
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS V50A 99.75 -1.65% -1.67
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS C5S 8.21 +1.68% +0.14
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR SXRT 144.80 -1.64% -2.42
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D XESX 42.95 -1.64% -0.71
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C XESC 66.31 -1.63% -1.10
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C XSSX 7.82 +1.69% +0.13
Deka EURO STOXX 50 ELFA 92.36 -1.45% -1.36
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 D ETBB 10.37 -1.63% -0.17
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 C ETDD 12.28 -1.62% -0.20
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETFSTOXX50E 41.49 -1.58% -0.67
Deka STOXX Europe 50 UCITS ETFSTX5 38.41 -0.62% -0.24
Source EURO STOXX 50 B Total Return SDJE5D 40.60 -1.66% -0.69
Source Euro Stoxx 50 TR A UCITS SDJE50 97.32 -1.68% -1.66
HSBC EURO STOXX 50 H4ZA 43.33 -1.61% -0.71
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist LSTXXE 42.02 -1.65% -0.70
iShares EURO STOXX 50 UCITS STX50EEX 41.45 -1.61% -0.68
iShares STOXX Europe 50 UCITS STX50EX 37.73 -0.65% -0.24
iShares STOXX Europe 50 UCITS LSTXX 38.87 -0.63% -0.24
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short LSK7 10.07 +1.68% +0.17
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR MSE 42.38 -1.60% -0.69
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short BXX 1.11 +3.34% +0.04
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage LYXLVE 36.92 -3.25% -1.24
Lyxor Euro Stoxx 50 DR C MSED 217.25 -1.67% -3.70
UBS - EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis E50EUA 41.54 -1.65% -0.69
Amundi Euro Stoxx 50 DR V50D 65.08 -1.68% -1.11
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF-C USD C50U 108.78 0.00% 0.00
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 D ETBB 10.18 0.00% 0.00
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 C ETDD 11.36 0.00% 0.00
HSBC EURO STOXX 50 UCITS H50E 47.45 +0.00% +0.00
Lyxor Euro Stoxx 50 DR Daily Hedged C-CHF MSEC 134.74 -2.15% -2.96
UBS - EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis E50EUA 41.69 -0.97% -0.41
UBS - EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis E50CHA 41.06 -2.49% -1.05
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS C50 99.44 -1.99% -2.02
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS C5S 8.21 +1.76% +0.14
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR CSSX5E 144.78 -1.71% -2.52
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D XESX 42.98 -1.59% -0.69
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C XSSX 7.85 +2.11% +0.16
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C XESC 66.24 -1.76% -1.19
HSBC EURO STOXX 50 UCITS H50E 43.40 -1.52% -0.67
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist EUE 41.92 -1.90% -0.81
iShares STOXX Europe 50 UCITS EUN 38.70 -1.10% -0.43
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short BSX 10.08 +1.81% +0.18
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR MSE 42.29 -1.89% -0.81
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short BXX 1.12 +3.75% +0.04
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage DJLEV 36.80 -3.68% -1.40
Source EURO STOXX 50 B Total Return SDJE5D 40.41 +0.00% +0.00
Source Euro Stoxx 50 TR A UCITS SDJE50 97.36 -1.70% -1.68
UBS - EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis E50EUA 41.41 -2.01% -0.85
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR CS51 144.46 -2.06% -3.04
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist EUE 41.98 -1.78% -0.76
iShares STOXX Europe 50 UCITS EUN 38.78 -0.97% -0.38
UBS - EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis E50EUA 42.00 +0.00% +0.00
Amundi ETF Stoxx Europe 50 UCITS C5E 96.83 -0.98% -0.96
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS C50 99.70 -1.77% -1.80
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF-C USD C50U 107.10 -1.91% -2.08
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS C5S 8.20 +1.57% +0.13
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 D ETBB 10.33 -1.24% -0.13
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 C ETDD 12.29 -1.65% -0.21
HSBC EURO STOXX 50 UCITS H50E 43.11 -1.74% -0.76
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR MSE 42.38 -1.67% -0.72
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short BXX 1.116 +4.20% +0.045
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short BSX 10.06 +1.63% +0.16
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage LVE 36.91 -3.39% -1.29
BBVA Accion DJ Eurostoxx 50 BBVAE 41.385 -1.71% -0.720
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C DB13 66.23 -1.87% -1.26
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D DB14 42.895 -1.86% -0.815
Deka EURO STOXX 50 UCITS EL4B 41.420 -1.87% -0.790
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR CSSX5E 144.62 -1.89% -2.78
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist EUE 41.945 -1.91% -0.815
iShares STOXX Europe 50 UCITS EUN 38.83 -0.86% -0.33
ANZ ETFS EURO STOXX 50 ESTX 77.42 +0.26% +0.20
UBS EURO STOXX 50 UCITS 1385 5,940.0 -1.00% -60.0
Sygnia ITRIX EuroSTOXX 50 SYGEUJ 8,030 -2.63% -217
KSM 4A EURO STOXX 50 Currency Hedged KSMF17 5,594 -0.11% -6
Tachlit SAL 40 EURO STOXX 50 Currency Hedged TCHF7 4,464 +0.00% +0
Tachlit SAL 4D EURO STOXX 50 TCHF79 20,060 +0.15% +30
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist EUEN 815.66 +0.00% +0.00
SPDR Euro Stoxx 50 FEZ 802.00 0.00% 0.00
KB KBSTAR EURO STOXX 50(H) 379790 11,050 -1.16% -130
MiraeAsset TIGER Synth-Euro Stoxx 50 (H) 195930 14,560 0.00% 0
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS V50A 99.41 -2.04% -2.07
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS C5S 8.24 +1.60% +0.13
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 C ETDD 12.28 -1.00% -0.12
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 D ETBB 10.37 -1.03% -0.11
WisdomTree EURO STOXX 50 3x Daily Short DE PCFC 0.613 +4.00% +0.024
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C XSSX 7.84 +2.10% +0.16
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C XESC 66.08 -2.03% -1.37
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D XESX 43.16 -1.22% -0.54
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETFSTOXX50E 41.500 -1.12% -0.470
Deka EURO STOXX 50 ELFA 92.77 +0.01% +0.01
HSBC EURO STOXX 50 H4ZA 43.34 -0.94% -0.41
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR SXRT 146.42 -0.42% -0.62
iShares EURO STOXX 50 UCITS STX50EEX 41.30 -2.07% -0.88
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist LSTXXE 41.87 -1.04% -0.44
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage LYXLVE 37.02 -2.06% -0.78
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR MSE 42.22 -1.49% -0.64
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short BXX 1.119 +4.15% +0.045
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short LSK7 10.09 +2.07% +0.20
Source Euro Stoxx 50 TR A UCITS SDJE50 97.40 -1.15% -1.13
Source EURO STOXX 50 B Total Return SDJE5D 40.63 -1.12% -0.46
UBS - EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis E50EUA 41.40 -1.41% -0.59
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS V50A 99.60 -1.60% -1.62
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C XSSX 7.79 +0.32% +0.03
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C XESC 66.76 -0.95% -0.64
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D XESX 42.88 -0.54% -0.23
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETFSTOXX50E 41.65 -1.28% -0.54
Deka EURO STOXX 50 ELFA 91.84 -1.01% -0.94
HSBC EURO STOXX 50 H4ZA 43.26 -1.23% -0.54
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR SXRT 144.98 -1.01% -1.48
iShares EURO STOXX 50 UCITS STX50EEX 41.70 -0.08% -0.04
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist LSTXXE 41.89 -1.97% -0.84
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short BXX 1.116 +3.43% +0.037
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage LYXLVE 37.34 -0.11% -0.04
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short LSK7 10.11 +1.31% +0.13
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR MSE 42.50 -1.19% -0.51
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF-C USD X13U 99.55 -1.16% -1.17
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS C50p 103.22 +0.00% +0.00
WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged 3BALm 4.00 -11.95% -0.54
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C XESCm 63.51 +0.00% +0.00
iShares EURO STOXX 50 UCITS EXW1d 43.40 +0.00% +0.00
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage LVEp 37.60 +0.00% +0.00
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short BXXp 1.087 0.00% 0.000
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS V50A 100.14 -0.56% -0.56
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS C5S 8.15 +0.46% +0.04
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C XESC 66.60 -0.48% -0.32
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D XESX 43.16 -0.54% -0.23
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C XSSX 7.77 +0.48% +0.04
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETFSTOXX50E 41.67 -0.53% -0.22
HSBC EURO STOXX 50 H4ZA 43.45 -0.52% -0.22
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR SXRT 145.50 -0.53% -0.78
iShares EURO STOXX 50 UCITS STX50EEX 41.66 -0.54% -0.22
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist LSTXXE 42.20 -0.60% -0.26
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short LSK7 10.00 +0.48% +0.05
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage LYXLVE 37.26 -1.11% -0.42
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR MSE 42.57 -0.54% -0.23
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short BXX 1.099 +0.94% +0.010
Source Euro Stoxx 50 TR A UCITS SDJE50 97.77 -0.59% -0.58
Source EURO STOXX 50 B Total Return SDJE5D 40.77 -0.60% -0.24
UBS - EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis E50EUA 41.65 -0.54% -0.22
Amundi ETF Euro Stoxx 50 UCITS V50A 100.82 -0.28% -0.28
Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS C5S 8.11 0.07% 0.01
db x-trackers Euro Stoxx 50 (DR) 1C XESC 67.07 -0.22% -0.15
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF 1D XESX 43.46 -0.17% -0.07
db x-trackers Euro Stoxx 50 Short Daily 1C XSSX 7.74 +0.32% +0.03
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETFSTOXX50E 41.96 -0.18% -0.07
Deka STOXX Europe 50 UCITS ETFSTX5 38.41 -0.36% -0.14
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR SXRT 146.52 -0.19% -0.28
iShares EURO STOXX 50 UCITS STX50EEX 41.96 -0.14% -0.06
iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist LSTXXE 42.53 -0.14% -0.06
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Double Short BXX 1.085 +0.18% +0.002
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage LYXLVE 37.80 -0.37% -0.14
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Short LSK7 9.94 0.08% 0.01
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR MSE 42.88 -0.17% -0.07
Source EURO STOXX 50 B Total Return SDJE5D 41.08 -0.22% -0.09
Source Euro Stoxx 50 TR A UCITS SDJE50 98.51 -0.18% -0.18
SPDR Euro Stoxx 50 SSGS 39.75 +0.68% +0.27
UBS - EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis E50EUA 41.95 -0.38% -0.16
Please try another search
Clear All
0Selected

Disclaimer: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures), cryptocurrencies, and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn't bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.